5 ต้นไม้ฟอกปอดที่ NASA แนะนำ


🏡🏡มารู้จักต้นไม้ 🌳🌳ที่นาซ่าแนะนำให้ปลูกฟอกอากาศกันค่ะ ในปัจจุบันการเติบโตของชุมชนเมือง อุตสาหกรรม การก่อสร้างมีมากขึ้นจนทำให้เกิดมลพิษทางอากาศมากมาย ซึ่งตอนนี้ที่เป็นกระแสกันมากคือ ฝุ่น
PM.2.5 คุณรู้ไหมว่าในฝุ่นพิษเหล่านี้เกิดจากสารอันตรายมากมายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  1.ฟอร์มาดีโฮด์ ทำให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ 2.ไซรีน ทำให้เยื่อบุตา จมูก ผิวหนังอักเสบ 3.ไตรคลอโรเอทธิลีน ทำลายประสาทส่วนกลาง มึนงง ปวดหัว สับสน 4.เบนซิน ทำลายระบบประสาททำให้ปวดศีรษะ เวียนหัว อ่อนเพลียกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีความผิดปกติของเส้นประสาทสมอง 5.แอมโมเนีย ระคายเคืองตา ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ
มีกรณีศึกษาจากนาซ่าในปี 1989 วิจัยหาวิธีฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ในสถานีอวกาศ เพื่อขจัดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากร่างกายมนุษย์ ของเสีย พบว่า ไม้ประดับหลายชนิดสามารถกำจัดมลพิษทางอากาศได้ มาดูกันคะว่ามีต้นไม้แปลกๆอะไรบ้างที่นาซ่าแนะนำให้ปลูกฟอกปอด ฟอกอากาศคะ
 

1. ปาล์มสิบสองปันนา ช่วยลดสารที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ลดสารระคายเคืองต่อเยื่อบุตา จมูก และผิวหนัง

 

2. บอสต้นเฟิร์น ป้องกันและดูดซับสารพิษที่ทำให้เกิดอาการเยื่อบุตาอักเสบและสิ่งสกปรกที่จะก่อให้เกิดภูมิแพ้เรื้อรังต่อระบบหายใจรวมถึงผิวหนังได้

 

3. วาสนาอธิษฐาน ช่วยดูดซับสารอันตรายที่จะมีผลต่อการทำงาน ของระบบประสาทส่วนกลางและก่อให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนัง และเยื่อบุตา

 

4. เศรษฐีไซ่ง่อน ดูดซับสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ และลดสารพิษที่สามารถทำลายประสาทส่วนกลาง

 

5. แก้วกาญจนา ช่วยดูดซับสารที่เป็นอันตรายระบบทางเดินหายใจที่จะก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้เรื้อรังต่อตา ผิวหนัง

  ส่งความคิดเห็น