ทริคดีๆ ใช้กากกาแฟยังไง ต้นไม้ไม่ตาย


กากกาแฟ แม้จะทำให้ต้นไม้งาม แต่บางคนก็นำมาใส่ต้นไม้แล้วตายก็มี หรือใบเหลือง นั่นก็เพราะว่า กากกาแฟมีไนโตรเจนและมีความเป็นกรดนั่นเอง วันนี้แอดมีทริคดีๆมาฝาก ว่าจะใช้กากกาแฟใส่ต้นไม่ยังไงให้ได้ประโยชน์

และต้นไม้ไม่ตาย

เนื่องจากกากกาแฟมีความเป็นกรด จึงไม่เหมาะกับดินกรด ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือใช้ pH มิเตอร์วัดค่าของดินที่จะใช้ก่อนโดยค่าที่จะใส่กากกาแฟได้ต้องมีค่า pH มากกว่า 6.5 เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะใส่กากกาแฟแล้วต้นไม้จะตาย และ ไม่ควรใส่กากกาแฟใกล้ๆโคนต้นนะค่ะ

การเอากากกาแฟมาผสมกับดินและเปลือกไข่ก่อน จะเป็นการเจืองจางความเป็นกรดของกากกาแฟ และกากกาแฟได้กระจายตัวไปทั่วของดินที่ปลูก นอกจากนี้ เปลือกไข่มีแคลเซียมจะช่วยให้รากและลำต้นของต้นไม้แข็งแรง


การนำไปทำปุ๋ยหมัก จะเป็นทางออกที่ดีในการทำให้ ปุ๋ยมีคุณภาพและได้สารอาหารและอินทรีย์วัตถุจากกากกาแฟ นอกจากนี้ การหมักยังทำใ้ห้กากกาแฟเกิดการย่อยสลายและเจือจางความเป็นกรดก่อนการนำไปใช้ได้อย่างดีเยี่ยม

ส่งความคิดเห็น