สูตรลับ 8 ขั้นตอน เปลี่ยนดินเสีย เป็นดินดี


📢สูตรลับ 8 ขั้นตอน 
👉เปลี่ยนดินเสีย เป็น ดินดี👏👏
…..
💁‍♀คณุอาจจะเคยอ่านเรื่องสูตรดินต่างๆ ใน Internet มากมาย แต่วันนี้แอดมีสตูรลับมาบอก ซึ่งเป็นประสบการณ์จากที่สะสม 👩🏻‍🌾จากการทำงานในวงการเกษตรมาไมต่่า กว่า 10 ปี และทดสอบมาแล้วว่าใชได้จริง 👍

📢ซึ่งมี 8 ขี้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถนำไปใช้ได้
📌1. พรวนดินให้ลึกประมาณ 6 นิ้ว
เคล็ดลับ คือ ให้คุณเอาใบไม้ใบหญ้าในแปลงของคุณมาสับรวมกับดิน
.
📌2. นำยิปซั่ม ขอเน้นนะคะยิปซั่มไม่ใช่โดโลไมท ์หรือปนูขาว
เอามาโรยหน้าดินให้ทั่ว
.
📌 3.นำน้ำหมักชีวภาพที่กาได้ ไม่ว่าจะเป็นจากร้านค้า
หรือหมักเอง มาฉีดพ่นบนหน้าดินให้ทั่ว ไม่ตค้องชุ่มมาก
.
📌4. นำปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยมูลค้างคาว หรือปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด
ไม่แนะนา ให้ใช้มูลสัตว์นะคะ เพราะพวกนี้จะมีจุลินทรีย์
มีเชื้อโรคปนอยู่ มาหว่านใหทั่ว
.
📌5.รดน้ำให้ชุ่ม แล้วทิ้งไว้ 1 วัน
.
📌6. วันต่อมา นำจุลินทรย์ทรีย์ในท้องตลาด ที่เรียกว่า บาซิลลัส
(สามารถหาซื้อได้ตาม Internet)
เอามาละลายน้ำ แล้วฉีดพ่นหน้าดิน
ตามอัตราที่แนะนำ ในฉลาก
.
📌7. พรวนดินซ้ำอีกครั้งนึง
.
📌8. นำฟางมาคลุม และควรรถน้ำ เพื่อรักษาความชื้นในดิน
ทิ้งไว ้3-4 วัน คุณก็จะได้ดินคุณภาพ เวลาคุณปลูก อะไรก็จะงาม

ส่งความคิดเห็น