9 วิธีเด็ด เปลี่ยนดินเสียเป็นดินดี ด้วยขี้เถ้าจากใบไม้


1. นำขี้เถ้าใบไม้ที่เย็นแล้ว มาโรยเป้นสารปรับดิน ขี้เถ้าจะปรับดินได้ดี เนื่องจากขี้เถ้ามีความเป็น ด่างหรือ ph สูง จะแก้ดินกรดได้ โดยเฉพาะ ในช่วงหน้าแล้ง ที่ฝนไม่ตกมาช่วยชะ กรดในดิน แต่ระวังพืชบางชนิดก็ชอบดินกรดนะ

2. ขี้เถ้ามีโพแทสเซียมนอกจากช่วยปรับดินแล้ว ยังช่วยเสริมธาตุอาหารในดิน และเป็นปุ๋ยให้พืชในช่วงออกผลได้ดีมาก

3. ใช้ขี้เถ้า 9 kg. ต่อพื้นที่ประมาณ. 100 ตารางเมตร ควรรดน้ำให้ชุ่มก่อนแล้วค่อยโรยจะช่วยให้ขี้เถ้าซึมไปในดินได้ดี อย่าใช้อัตราเกินจากนี้ จะทำให้ดินเสียและไม่ดีต่อพืช

4. โรยขี้เถ้าทับ มูลสัตว์หรือซากพืช จะช่วยให้ย่อยสลายเร็วขึ้น ควรเอาขี้เถ้าโรยเป็นชั้นๆสลับกับใบไม้ในสวนที่นำมาทำปุ๋ยหมัก

5. การใช้ขี้เถ้าแก้ดินเหนียว จะช่วยทำให้เกิดรูพรุนในดิน น้ำและอากาศผ่านง่ายขึ้น

6. การใช้ขี้เถ้าใสในช่วงหลังฝนตก โรยบนดินใกล้โคนต้น จะช่วยป้องกันหนอนและหอยถากได้

7. การใช้ขี้เถ้าโรย ควรเลือกช่วงเวลาที่ลมไม่แรง เพื่อไม่ปลิวเข้าตา และให้เกิดประโยชน์กับพืชมากที่สุด

8. การใช้ขี้เถ้าควรใช้แว่นตาและถุงมือเพือป้องกันอันตราย และไม่ควรใส่กับต้นไม้เล็กๆ อาจทำให้ต้นไม้ตายได้ และถ้าดีสุดคือวัด ph ดินก่อนใส่ครับ

9. ทริคดีๆ สุดท้ายคือควรใช้กิ่งไม้ในสวนมาเผาร่วมกับใบไม้ จะได้ขี้เถ้าคุณภาพดีมาก

 

ส่งความคิดเห็น