9 ไม้ประดับไทย ปลูกแล้วดี มีมงคล


🌳🌳คนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโชค ลาง ความเป็นสิริมงคล ไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีพิธีรีตอง แม้กระทั่งต้นไม้🌿 ที่จะเอามาปลูก ก็มักจะต้องเลือกให้เหมาะและมีชื่อที่เป็นมงคลดังนั้น ต้นไม้จึงไม่ได้ให้แค่ความชุ่มชื่นและความร่มรื่น🌿
แต่ยังช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลกับผู้อยู่อาศัยด้วยแอดจะพาไปรู้จักต้นไม้มงคลที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่า ตายายกัน ☺️  

1. ต้นคูณหรือราชพฤกษ์

 

2. บุหงาส่าหรี

 

3. กระดังงา

 

4. บานไม่รู้โรย

 

5. ต้นโมกหรือพุดพิชญา

 

6. ต้นแก้ว

 

7. โกสน

 

8. มะยม

 

9. เข็มขาว

ส่งความคิดเห็น