4 ประโยชน์ ผักปลอดสารพิษ

ผักปลอดสารพิษ

ใครที่ชอบอาหารคลีนบ้าง คุณรู้หรือไม่ว่า “ผักปลอดสารพิษ” มีประโยชน์ดีๆ มากกว่าที่คุณคิดอีกนะ!

4 ประโยชน์ “ผักปลอดสารพิษ”

✅1.ทำให้ได้ #พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

✅2.ช่วยให้ #เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น เนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ทำให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ด้วย??‍?

✅3. #ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

✅4. #ลดปริมาณสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ที่ปนเปื้อนในอากาศและน้ำ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง??‍?
.
ผักปลอดสารพิษ” ให้ประโยชน์ตั้งแต่ผู้ปลูกเองไปจนถึงผู้บริโภค ช่วยให้สุขภาพดี ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับคนชอบทานผักและต้องการความปลอดภัย

แต่หากผู้บริโภคยังไม่มั่นใจก่อนนำมาบริโภคก็นำผักมาล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีเสียก่อน
.
นอกจากนี้ผู้บริโภคควรจะเลือกทานผักให้เหมาะสมกับฤดูกาลก็จะช่วยเรื่องสารตกค้างได้ หรือ ใครจะปลูกผักไว้ทานเองที่บ้านง่ายๆโดยใช้จุลินทรีย์ ดีๆ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ก็ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า ผักสด สะอาด ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่นอน

 

#ดินยิ้มดอกแย้ม #Soilsmileความสุขของคนรักต้นไม้ #ไฮโซลุยสวน #ไม้ดอกไม้ประดับ #ปุ๋ยเม็ด #ยิปซั่มบำรุงดิน #ปลูกต้นไม้ #ต้นไม้ฟอกอากาศ