การปลูกผักปลอดสารพิษ

การปลูกผักปลอดสารพิษ

การปลูกผักปลอดสารพิษ

ผักปลอดสาร คือ ผักที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี เช่น ไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และไม่ใช้ยากำจัดวัชพืช บางทีก็เรียกว่า ผักอินทรีย์หรือปลูกผักแบบธรรมชาติ

ปัจจุบันผักที่เราซื้อจากท้องตลาดมารับประทาน ส่วนมากแล้วจะเป็นผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และยาฆ่าแมลงแทบทั้งนั้น ฉะนั้นผักเหล่านี้จึงเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก ถ้านำมารับประทานโดยไม่มีการล้างทำความสะอาดอย่างดี
.
วิธีการปลูกผักปลอดสาร
? ขั้นตอนแรกควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสมก่อน เช่น บริเวณหลังบ้านที่ใดที่หนึ่ง ที่มีแสงแดดส่องถึง หรือบริเวณใกล้แหล่งน้ำ ขนาดพื้นที่เท่าไรก็ได้ตามความต้องการของผู้ปลูก
? การทำแปลงผักมีหลายรูปแบบตามความเหมาะสม และความชอบของแต่ละคน เช่น
?1. ปลูกในภาชนะ เช่น ปลูกในลังกระดาษ ถังเก่าๆ ลังโฟมเก่าๆ และในกระถาง เป็นต้น
?2. ปลูกโดยการทำแปลงเพาะแบบธรรมดาทั่วไป เช่น การยกร่องแปลงเพาะ และปลูกเป็นแถวๆ
?3. ปลูกในกระบะ เช่น กระบะที่ทำด้วยไม่เป็นรูป สี่เหลี่ยม หรือกระบะที่กั้นด้วยเศษอิฐ ก้อนหิน หรือแม้แต่สังกะสีเก่าๆ และกระเบื้องเก่าๆ ก็สามารถนำมากั้นทำเป็นกระบะได้ทั้งนั้น
?4. ปลูกโดยการขุดเป็นหลุม หรือร่องลึกประมาณ 1- 2 คืบ แล้วเอาปุ๋ยหมักผสมกับหน้าดินลงไปในหลุม หรือร่อง ก่อนปลูก
.
.

ขั้นตอนและเทคนิคการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ

การเตรียมดิน
? ขุดดินหรือไถตากทิ้งไว้ 7 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและ กำจัดวัชพืช ขนาดแปลงเพาะ กว้าง 1 ม.- ยาว 1.5 -2 ม.
? ปรับสภาพดินด้วยปูนขาว การเตรียมเมล็ดพันธุ์
? เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่เราต้องการควรเลือกซื้อตราที่เชื่อถือได้ เช่น ตราศรแดง
? นำเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาไปเพาะในแปลงเพาะที่เตรียมไว้กรณีเป็นผักคะน้าหรือผักกาด
.
การปลูก
? นำเมล็ดที่เตรียมไว้นำไปหยอดหลุมๆ ละ 2-3 เมล็ด ถ้าเป็นถั่วฝักยาวใช้ระหว่างต้น 40 ซม. ระหว่างแถว 80 ซม. คะน้า ผักกาด ใช้ระหว่างต้น – แถว 15 ซม.
? ก่อนปลูกควรใช้ปุ๋ยหมักผสมดินในแปลงปลูก
? เมื่อปลูกเสร็จใช้ฟางข้าวคุมแปลงปลูก
.
การดูแลรักษา
? ใช้น้ำหมักชีวภาพจากการหมักที่ใช้เชื้อ พด.2 ใน อัตรา 2-3 ช้อนต่อน้ำ 10 ลิตร พ่นทุกๆ 7 วัน
? การกำจัดวัชพืชใช้วิธีการถอน
.
การเก็บเกี่ยว
? เก็บตามอายุของผัก ถั่วฝักยาว ประมาณ 45-60 วัน, คะน้า 45-55 วัน, ผักกาด 30-35 วัน

 

#ดินยิ้มดอกแย้ม #Soilsmileความสุขของคนรักต้นไม้ #ไฮโซลุยสวน #ไม้ดอกไม้ประดับ #ปุ๋ยเม็ด #ยิปซั่มบำรุงดิน #ปลูกต้นไม้ #ต้นไม้ฟอกอากาศ