ต้นไม้ราชพฤกษ์

Ratchaphruek

ต้นไม้ราชพฤกษ์ ต้นไม้…ดอกไม้…ประจำชาติไทย

ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติ

เพราะมีความเหมาะสมในหลายๆ ด้าน
คือ เป็นดอกไม้จากต้นไม้ที่ถูกเสนอให้เป็นต้นไม้ประจำชาติ
เมื่อครั้งที่กรมป่าไม้เสนอไว้
เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืน ทนทาน ปลูกขึ้นได้ดีทั่วทุกภาคของประเทศ
เป็นต้นไม้พื้นเมืองที่รู้จักแพร่หลาย
มีชื่อเรียกหลายชื่อต่างกันในแต่ละภาค
เช่น ลมแล้ง คูน อ้อดิบ
.

ราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลใช้ประโยชน์ในพิธีสำคัญๆ

เช่น ลงหลักเมือง ลงเสาเอก
ทำคฑาจอมพลและยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร
ในช่วงฤดูร้อ ราชพฤกษ์จะออกดอกสะพรั่งทั้งต้น
ช่อดอกมีรูปทรงสวยงาม
สีเหลืองอร่ามเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา
อันเป็นศาสนาประจำชาติ
รวมทั้งเป็นสีเดียวกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นอกจากนี้ความงามของช่อดอก
และความหมายที่ดียังถูกจำลองแบบประดับ
ไว้บนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนอีกด้วย