เทคนิครักษาต้นไม้ สไตล์คนเมือง

เทคนิครักษาต้นไม้

เทคนิครักษาต้นไม้ สไตล์คนเมือง

คนเมืองใหญ่จำนวนไม่น้อย
ที่รู้สึก “เบื่อ” ชีวิตเมืองที่การจราจรแสนติดขัด
ผสมมลพิษทางอากาศ
.
? หลายคนหันหน้าเข้าหาวิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์
อาทิ ปั่นจักรยาน วิ่ง เดินเท้า หรือ ปลูกต้นไม้
ซึ่งแม้ว่าความนิยม “การปลูกต้นไม้” ของเมืองจะมากขึ้น
แต่ความรู้เรื่องการดูแลก็ยังไม่มากเท่าที่ควร
.
4 เทคนิคดูแลรักษาต้นไม้ง่ายๆ ด้วยตนเอง
.
?1. รู้จักธรรมชาติของต้นไม้
.
ต้นไม้แต่ละชนิดชอบอยู่ใน สภาพแวดล้อมต่างกัน
หากเรารู้ธรรมชาติดั้งเดิมของต้นไม้
ว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไร
ชอบขึ้นอยู่บนวัสดุปลูกประเภทใด
มีธาตุอาหารตัวไหนสูง ความชื้นของอากาศในพื้นที่ดั้งเดิมเป็นเท่าไหร่
ความแตกต่างระหว่างกลางวัน กลางคืนเป็นอย่างไร
ข้อมูลเหล่านี้ยิ่งรู้มาก ก็จะเข้าใจต้นไม้ชนิดนั้นมากขึ้น
.
.
?2. เตรียมดินปลูกเองไม่ใช่เรื่องยาก
.
การหมักดินจะเป็นการเพิ่มธาตุอาหารที่พืชต้องการลงไปในดิน
โดยนำดินมาคลุกเคล้ากับมูลสัตว์ เศษใบไม้แห้ง เศษอาหาร
และหัวเชื้อจุลินทรีย์ จากนั้นเติมน้ำตาล คลุกเคล้าให้เข้ากัน
เติมน้ำพอชุ่ม โดยให้กะปริมาณตามความเหมาะสม
ไม่จำเป็นต้องมีอัตราส่วนที่เเน่นอน
ส่วนระยะเวลาในการหมักนั้น
เเนะนำให้หมักจนกว่าดินจะหายร้อน
เเสดงว่ากระบวนการหมักสมบูรณ์เเล้ว
.
?3. รดน้ำต้นไม้ให้ถูกเวลา และถูกวิธี
.
การรดน้ำต้นไม้ ควรรดน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
ไม่เกิน 9 โมงเช้า ซึ่งเป็นช่วงที่พืชเตรียมสังเคราะห์แสง
ส่วนช่วงบ่าย ควรรดประมาณบ่าย 2-3 โมง
เพื่อลดอุณหภูมิให้ต้นไม้
การรดน้ำไม่เพียงพอจะกระตุ้นการคายน้ำ ทำให้ต้นไม้เฉาตายได้
การรดน้ำไม่ควรฉีดแรง ควรรดให้เป็นฝอยละเอียดตกลงที่ใบ
เพราะใบจะทำหน้าที่ในการรวบรวมหยดน้ำไหลลงสู่โคนต้น
คล้ายกับธรรมชาติของฝนตก เป็นการชำระล้างใบให้สะอาดส่งผลดี
ล้างเชื้อก่อโรคที่สะสมบนใบและต้นออกไป
.
?4.ใส่ใจในการดูแลต้นไม้
.
ไม่เพียงแต่จะต้องหมั่นรดน้ำเท่านั้น
หากแต่ยังต้องใส่ใจต่อสิ่งที่เราทำให้ต้นไม้ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นการพรวนดิน
จะช่วยกำจัดวัชพืชไม่ให้แย่งปุ๋ยแล้วยังทำให้บริเวณที่ปลูกพืชสะอาด
ไม่เป็นบ่อเกิดของโรคและแมลง
และช่วยให้แสงแดดทำลายศัตรูพืชด้วย
อีกทั้งการใส่ปุ๋ยนั้นไม่ควรใส่มากจนเกินไป

☘️“การปลูกต้นไม้ให้สมบูรณ์งอกงาม เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของต้นไม้ และมีประสบการณ์

?? ต้นไม้แต่ละชนิดมีวิธีการปลูก
เลี้ยงและดูแลรักษาแตกต่างกันไป
ดังนั้นเมื่อเราตัดสินใจปลูกต้นไม้ชนิดใด
ผู้ปลูกก็ควรหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดนั้นเสียก่อน